Görevlerimiz

Misyonumuz

biz, öğrencilerimizin yeteneklerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri için; • en uygun eğitim ortamını hazırlamayı, çağdaş teknolojiye uygun eğitim materyali ile çalışmayı, • alanında uzman meslek elemanları ile çalışmayı, • okul-aile ve çevre işbirliğini etkin bir şekilde oluşturarak çalışmalarını bir ekip bilinci ile yürütmeyi, • kamuoyu duyarlılığını arttırma amacına yönelik çalışmalarını kesintisiz yürütmeyi ve bu amaca yönelik yürütülen tüm çalışmalara destek vermeyi, • her veliye, en değerli varlığını bize emanet etmenin güven, huzur ve mutluluğunu yaşatmayı, varlık sebebimiz olarak kabul eden "rehber özel eğitim" ailesiyiz. İLKELERİMİZ 1. özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz bir ekip çalışması bilinci ile yürütülecektir. öğrenci aileleri ve diğer uzman kurum ve kuruluşlar bu ekibin ayrılmaz üyesidir. 2. özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz planlı bir şekilde yürütülecektir. her öğrenci için elde edilecek kazanımlar yıllık, dönemlik, aylık ve günlük planlar çerçevesinde belirlenir, ve düzenli değerlendirmelerle bu kazanımlara ulaşma düzeyi takip edilir. 3. eğitim çalışmalarımızda aşağıda belirtilen esaslar hareket noktamızı oluşturur.  eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz, bireylerin yetersizliklerine göre değil, yapabildiklerine göre belirlenecek amaç, muhteva ve yöntem ile bireyselleştirilmiş olarak düzenlenir. 4. özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerimiz bireyin toplum içinde ve toplumun aktif bir bireyi olarak yaşamını sürdürmesini sağlama amacına yönelik olarak planlanır ve yürütülür